Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 9 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 9
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 9
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 9

“The student council doesn’t end” “owaranai seitokai” (終わらない生徒会)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 8 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 8
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 8
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 8

“The student council chases” “oi kakeru seitokai” (追いかける生徒会)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 7 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 7
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 7
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 7

“S-Size hunter” “S SAIZUHANTAA” (Sサイズハンター)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 6 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 6
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 6
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 6

“The student council welcomes” “kangei suru seitokai” (歓迎する生徒会)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 5 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 5
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 5
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 5

“Holy war” “seisen” (聖戦)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 4 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 4
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 4
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 4

“The student council collects” “kaishuu suru seitokai” (回収する生徒会)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 3 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 3
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 3
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 3

“The student council gets a job” “shuushoku suru seitokai” (就職する生徒会)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 2 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 2
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 2
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 2

“The student council gets suspicious” “utagau seitokai” (疑う生徒会)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 1 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 1
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 1
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 1

“The student council brainstorms” “TEKO iresuru seitokai” (テコいれする生徒会)

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 0 Leave a Comment on Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 0
Continue Reading... Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 0
Posted in Seitokai no Ichizon

Seitokai no Ichizon Lv.2 – Episode 0

“Sugisaki’s Memorial” “sugisaki MEMORIARU” (すぎさきメモリアル)